Schäisshaiser
FAM
Scheißhaus
chiottes toilettes
bog toilet
casinha retrete
muss de ëmmer stonnelaang um Schäisshaus sëtzen?