hunn
geschännt
transitiv
schänden profanieren, entweihen
profaner violer le caractère sacré de
profanar violar o caráter sagrado de
um Kierfecht goufen an der Nuecht e puer Griewer geschännt
profanéieren
schännen
profanéieren