Schappen
Schappe
VEREELZT
Schoppen 0,5 Liter
chopine demi-litre
quartilho meio litro
fréier krute mir all Dag zwou Schappe Mëllech vum Mëllechmann
FAM du bass domm ewéi siwe Schappe Schäiss(dreck)! du bass ganz domm