Schätzungen
Schätzunge
Schätzung einer Zahl
estimation par approximation
estimate approximate judgement
estimativa
esouwäit ech dat ka beurteelen, sinn Är Schätzunge falsch
Estimatioun
Schätzung
Estimatioun