Schaukelstill
Schaukelstuhl
chaise à bascule
rocking chair
cadeira de baloiço
mäi Bopi sëtzt am léifsten a sengem Schaukelstull beim Kamäin