Schecken
Schecke
Scheck
chèque
cheque
cheque
ech hunn de Scheck bei der Bank ageléist
an der Zäit waren d' Geschäftsleit 1 vill mat ongedeckte Schecke geplot
däerf een hei mat Scheck bezuelen?