Scheedungen
Scheedunge
Scheidung Ehescheidung
divorce dissolution du mariage
divorce
divórcio dissolução do casamento
eis Frënn hu wéinst der Scheedung missen d' Haus 1 verkafen
meng Eltere sinn an der Scheedung meng Eltere sinn amgaang, gescheet ze ginn