Scheierdiech
Scheunendach
toit de la grange
barn roof
telhado do celeiro
d' Eil 1 huet eis erféiert, wéi se ënner dem Scheierdaach erausgeflu koum