Schéifer
Schäfer
berger
shepherd
pastor guardador de rebanho
de Schéifer huet seng Schof bei d' Baach 1 geféiert