Schéinheetsagrëffer
Schönheitseingriff
intervention esthétique
cosmetic procedure
intervenção estética
e Schéinheetsagrëff , 1 ob chirurgesch oder net, ass ëmmer mat engem Risiko verbonnen