Schéissstänn
Schießstand
stand de tir sportif ou militaire
shooting range
carreira de tiro
d' Police 1 trainéiert reegelméisseg um Schéissstand