1
schick elegant
chic élégant
chic smart
chique elegante
eis Frënn wunnen an engem schicke Quartier
meng Mataarbechterin ass ëmmer ganz schick gekleet
2
nett nobel
chic généreux
kind nice gesture
delicado generoso
mäi Chef huet mer Blummen an d' Klinick 1 bruecht, ech fannen dat e schicke Gest