hunn
geschimmert
intransitiv
schimmern
reluire scintiller avoir des reflets ...
to shimmer
reluzir cintilar ter reflexos ...
um Enn vum Tunnel huet eng schwaach Luucht geschimmert
deemno, wéi d' Luucht 1 drop fält, schimmert dee Stoft méi blo oder méi violett