schizophren an Schizophrenie erkrankt
schizophrène
schizophrenic
esquizofrénico
et gëtt net déi eng, eendeiteg Ursaach, firwat e Mënsch schizophreen gëtt