regelmäßig immer wieder
à tous les coups systématiquement
regularly consistently
todas as vezes sistematicamente
eisen neie Mataarbechter kënnt schlagméisseg ze spéit