hunn
geschläimt
intransitiv
EGS
PEJ
schleimen sich einschmeicheln
faire de la lèche
to crawl to smarm
dar manteiga dar graxa
allkéiers, wann s de gären eppes häss, kënns de schläimen
schmieren
EGS
PEJ
schläimen
schmieren