Schleidertraumaen
Schleidertraumae
Schleudertrauma
coup du lapin
whiplash injury
traumatismo cervical
e Schleidertrauma war d' Erklärung 1 fir mäi Wéi am Genéck no mengem Accident
Coup du lapin
Schleidertrauma
Coup du lapin