Schléier
Schläger Sportgerät
crosse batte club
club racket bat
taco artigo desportivo
en erfuerene Golfspiller weess genee, wat fir e Schléier e fir wat fir e Schlag muss huelen