Schléiwen
Schléiwe
Schlehe Frucht
prunelle
sloe fruit
abrunho-bravo
et muss eng Kéier richteg fréieren, éier een d' Schléiwe 1 ka verschaffen