Schleimbeutelen
Schleimbeutele
Schleimbeutel
bourse séreuse
(synovial) bursa
bolsa serosa
no menger Chute op de Knéi ass de Schleimbeutel déck geschwollen