hunn
geschloss
transitiv
1
an d'Häerz schléissen
ins Herz schließen
faire une place dans son cœur à
to take to one's heart
acolher no seu coração
d' Kanner 1 hunn déi kleng Kaz direkt an d' Häerz 1 geschloss
2
schließen ein Abkommen
faire conclure
to make to conclude to reach an agreement
fazer concluir
no jorelaange Streidereien hunn déi zwee Nopere Fridde geschloss
déi zwee Staate wëllen e Pakt matenee schléissen
d' Kanner 1 schléisse séier Frëndschaft d' Kanner 1 frënne sech séier un
3
Frëndschaft schléissen
Freundschaft schließen
se lier d'amitié
to make friends
travar amizade
d' Kanner 1 schléisse séier Frëndschaft
4
schléissen aus
schließen aus folgern aus
déduire de conclure de
to gather from to conclude from
deduzir de inferir de
et kann een aus denge Bemierkunge schléissen , 1 datt s du net mat eis averstane bass
intransitiv
5
schließen Tür, Fenster
fermer porte, fenêtre
to shut door, window
fechar porta, janela
eis Fënstere schléissen net méi richteg, mir hunn neier bestallt
6
schléisse loossen op
schließen lassen auf vermuten lassen
laisser supposer
to lead to a conclusion to be indicative of
fazer supor
déi nei Zuele loossen op e grousse Succès vun eiser Partei schléissen
déi schwaarz Wolleke loossen drop schléissen , 1 datt et e Wieder gëtt