Schléngen
Schlénge
Schlinge Binde
écharpe bandage
sling bandage
charpa ligadura
no hirer Verletzung hat d' Sportlerin 1 eng Zäit de lénken Aarm an enger Schléng