Schliissmuskelen
Schliissmuskele
Schließmuskel
sphincter
sphincter
esfíncter
et gëtt verschidde Méiglechkeeten, fir e geschiedegte Schliissmuskel ze therapéieren