Schlofwandler
Schlafwandler
somnambule
sleepwalker
sonâmbulo
e Schlofwandler soll ee wa méiglech net erwächen