Schloperen
Schlopere
Meißel
ciseau burin
chisel
cinzel escopro
den Elektriker huet mam Schloper Schlitzer an d' Mauer 1 gehaen
Meessel
Schloper
Meessel