Schmëtten
Schmëtte
Schmiede
forge du forgeron
smithy forge
forja oficina
an enger Schmëdd gëtt et eng Onmass vun Himmer an Zaangen
an där aler Schmëdd ass haut e Konschtatelier