Schmelzaarbechterinnen
Schmelzaarbechterinne
Hüttenarbeiterin
(ouvrière) métallurgiste
operária metalúrgica
gouf et fréier eigentlech och Schmelzaarbechterinnen ? 1