hunn
geschmitt
transitiv
schmieden
forger façonner
to forge metal
forjar
de Gesell huet d' Eise 1 geschmitt , 1 esoulaang et nach gliddeg war
eist neit Gelänner gouf vun engem jonke Schlässer geschmitt