kee Pluriel
Schmach
honte ignominie
humiliation shame
vergonha ignomínia
ech hätt der gären déi Schmot erspuert, mee duerch däi Behuelen hues de dech selwer an dës Situatioun bruecht