Schmuewelsméiwen
Schmuewelsméiwe
Xema sabini
Schwalbenmöwe
mouette sabine
Sabine's gull
gaivota-de-sabine
wéi laang bréien d' Schmuewelsméiwen 1 ? 1