Schnabbelen
Schnabbele
1
EGS
Mundwerk
clapet bouche
big mouth trap
língua comprida de quem fala muito
wat huet dat eng Schnabbel ! 1
Babbel
2
Plappermäulchen
pipelette
chatterbox
tagarela
säi klengt Meedchen ass eng richteg Schnabbel
Babbel
1
EGS
Schnabbel
Babbel
2
Schnabbel
Babbel