hunn
geschneekt
intransitiv
naschen besonders Süßigkeiten
grignoter (par gourmandise) surtout des sucreries
comer (por lambarice) sobretudo doces
ëm Niklosdag schneeken d' Kanner 1 nach méi ewéi soss
vun elauter Stress hunn ech de ganzen Dag geschneekt
naschelen
schneeken
naschelen