Schneekereien
Schneekereie
Leckerei Nascherei
friandise gourmandise
treat sweet
guloseima lambarice
mir hunn ëmmer Schneekereien doheem, fir wa Besuch kënnt
Schneekegkeet
Schneekerei
Schneekegkeet
Séissegkeet