Schneekeschen
Schneekesche
Nascherin Leckermaul
gourmande personne friande de gourmandises
gulosa lambareira
déi Schneekesch géif sech am léifste just vun Dessert ernären
Naschelesch
Schneekesch
Naschelesch