Schnéimëschen
Schnéimësche
Calcarius nivalis
Schneeammer
bruant des neiges
snow bunting
escrevedeira-das-neves
wéi laang bréien d' Schnéimëschen 1 ? 1