Schneisen
Schneise
Schneise
tranchée (pare-feu)
firebreak
aceiro faixa corta-fogo
d' Aarbechter 1 hunn eng Schneis duerch de Bësch gehaen