Schneppekinneken
Schneppekinneke
Numenius arquata
Große(r) Brachvogel
courlis cendré
Eurasian curlew
maçarico-real
wéi laang bréien d' Schneppekinneken 1 ? 1
Grousse Broochvull
Schneppekinnek
Grousse Broochvull