Schnickien
Schnickie
EGS
Fusel
tord-boyaux
hooch rotgut
aguardente ordinária
hei drénken ech keng Drëpp méi, se zerwéiere just Schnicki ! 1
Fusel
EGS
Schnicki
Fusel