Schnitzelen
Schnitzele
Gastronomie
Schnitzel Fleisch
escalope de viande
escalope
ech iesse fir mäi Liewe gären e panéierte Schnitzel