1
Schnuddelhénger
Truthuhn
dindon
peru ave
et gëtt net méi vill Baueren, déi Schnuddelhénger halen
2
kee Pluriel
Putenfleisch
dinde viande
peru carne
fir dës Recette huelen ech léiwer Schnuddelhong ewéi Poulet
Dinde
2
Schnuddelhong
Dinde
Mierhong
VEREELZT