Schofshäerden
Schofshäerde
Schafherde
troupeau de moutons
flock of sheep
rebanho de ovelhas
an der Nuecht gouf eis Schofshäerd vun e puer Wëllef attackéiert