Schong
Schuh
chaussure soulier
shoe
sapato
ech fanne mäin zweete Schong net!
meng nei Schong drécken
fir trëppelen ze goen, hues de besser, uerdentlech Schong unzedoen
EGS de Courage ass mer an d' Schong 1 gerëtscht ech hunn all Courage verluer
EGS nom Ausfluch hat ech d' Schong 1 voller Féiss nom Ausfluch hat ech d' Féiss 1 wéi
EGS du kanns mir net alles an d' Schong 1 schëdden! du kanns mech net fir alles verantwortlech maachen!
EGS maach de Geck mat dengen ale Schong ! 1 du hues all Ursaach, fir de Geck mat dir selwer ze maachen amplaz mat mir!
EGS schonn den éischten Dag vum Examen hat ech Schong an Huese verluer schonn den éischten Dag vum Exame war ech iwwerfuerdert
d' Woch 1 virun Niklosdag stellen d' Kanner 1 owes de Schong d' Woch 1 virun Niklosdag setzen d' Kanner 1 owes de Schong fir datt de Kleeschen hinne soll eng Klengegkeet an de Schong maachen situation