Schongsuelen
Schongsuele
Schuhsohle
semelle (de chaussure)
sole of a shoe
sola (de sapato)
de Schouster huet mer meng Schongsuel frësch gekollt
hien ass gerannt, datt d' Schongsuele 1 gedämpt hunn hien ass ganz séier gelaf
Suel