Schoulsystemer
Schulsystem
système scolaire
school system
sistema escolar
déi auslännesch Kanner solle méiglechst fréi mat eisem Schoulsystem familiariséiert ginn