Schräiner
Truhe
coffre bahut
chest trunk
arca baú
fréier haten d' Baueren 1 hiert Léngent an engem Schräi leien