Schüleraustauschen
Schüleraustausche
Schüleraustauscher
Schüleraustausch
échange scolaire
school exchange student exchange
intercâmbio escolar
am Kader vun hirem Jumelage organiséieren déi zwou Gemengen all Joer e Schüleraustausch