1
schummerig Licht
faible tamisé lumière
dim subdued light
fraco suave luz
bei esou enger schummereger Luucht léisst et sech gutt relaxen
2
schummerig Raum
sombre mal éclairé
dim darkish room
sombrio mal iluminado
déi kleng schummereg Bar koum der Këppelche grad zupaass