Schwaachpunkten
Schwaachpunkte
Schwachpunkt
point faible
weak spot
ponto fraco
dat neit Konzept huet net vill Schwaachpunkten
d' Verdauung 1 ass ee vun de Schwaachpunkte vu menger Gesondheet