Schwaarzaarbechterinnen
Schwaarzaarbechterinne
Schwarzarbeiterin
travailleuse au noir
trabalhadora não declarada
der Schwaarzaarbechterin ass et elle ginn, wéi d' Police 1 op eemol do stoung