Schwaarzkappgraatschen
Schwaarzkappgraatsche
Sylvia melanocephala
Samtkopfgrasmücke
fauvette mélanocéphale
Sardinian warbler
toutinegra-de-cabeça-preta
wéi laang bréien d' Schwaarzkappgraatschen 1 ? 1